Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Gdańsk

Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego - czym jest?

Dodano: 10.03.2023    |    Zaktualizowano: 22.11.2023

Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego - czym jest? Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego - czym jest?

Z tego artykułu dowiesz się:

  Kredyt hipoteczny to najczęściej wybierana forma finansowania zakupu nieruchomości. Jednym z kosztów, które wiążą się z kredytem hipotecznym jest ubezpieczenie pomostowe. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym wprowadziła jednak zmiany w jego zakresie. Czym jest ubezpieczenie pomostowe i jakie ma obecnie znaczenie dla kredytobiorców? Dowiedź się więcej na ten temat z artykułu przygotowanego przez ekspertów kredytowych z kredytwroclaw.pl.

  Ubezpieczenie pomostowe - wprowadzenie

  Kredyt hipoteczny zwykle wiąże się z dodatkowymi kosztami, w tym także z opłatą za ubezpieczenie pomostowe. Jest to opłata pobierana przez bank od kredytobiorcy w okresie od momentu zaciągnięcia kredytu do chwili wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Należy pamiętać, że czas oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej może być dość długi, a to oznacza, że koszt ubezpieczenia pomostowego może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

  Dla kredytobiorców jest jednak dobra wiadomość - od września 2022 roku obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają złożenie wniosku o zwrot kosztów ubezpieczenia pomostowego przez osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny. Co więcej, opłata za ubezpieczenie pomostowe może zostać zaliczona na poczet spłaty kredytu, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z kredytem hipotecznym.

  Czym jest ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego?

  Ubezpieczenie pomostowe jest opłatą, której celem jest zabezpieczenie interesów banku przed niewypłacalnością klienta. Dzięki ubezpieczeniu pomostowemu bank minimalizuje ryzyko poniesienia strat na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy. Warto wiedzieć, że opłata ta może wpłynąć na wysokość kredytu, ponieważ zwiększa koszt kredytu, a tym samym wpływa na zdolność kredytową kredytobiorcy.

  Czas oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej może wynieść nawet kilka miesięcy, co oznacza, że w tym okresie kredytobiorca będzie płacił wyższe raty. Dla każdego kredytobiorcy jest to spory wydatek, a dla banku ubezpieczenie pomostowe stanowi gwarancję odszkodowania na wypadek niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązku spłaty zobowiązania.

  Ubezpieczenie pomostowe - czy jest obowiązkowe?

  Temat ubezpieczeń do kredytów, zarówno gotówkowych, jak i hipotecznych, jest dobrze znany każdemu kredytobiorcy. Banki oferują różne ubezpieczenia, które mają na celu zabezpieczenie ich interesów i zapewnienie dodatkowego źródła dochodu. Większość z proponowanych ubezpieczeń nie jest obowiązkowa i warto dokładnie przemyśleć, czy jest potrzebne, ponieważ może wpłynąć na koszty kredytu oraz zdolność kredytową.

  Jednym z ubezpieczeń, które w większości przypadków jest obowiązkowe przy kredycie hipotecznym, jest ubezpieczenie pomostowe. Oznacza to, że jego opłata jest wymagana, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Warto jednak pamiętać, że dla banku najważniejsze jest zabezpieczenie swoich interesów.

  Kiedy klient podpisuje umowę na ubezpieczenie pomostowe?

  Umowa kredytowa zawiera informacje na temat ubezpieczenia pomostowego. Zgadzając się na podpisanie umowy, klient akceptuje wyższe raty kredytowe do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Wyższe oprocentowanie ma na celu zabezpieczenie interesów banku.

  Po wpisie hipoteki, oprocentowanie zostanie automatycznie obniżone o kwotę ubezpieczenia. Jeśli bank będzie wciąż naliczał wyższe raty, mimo że wpis hipoteki został już dokonany, klient ma prawo wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconych kosztów ubezpieczenia pomostowego

  Jakie są koszty ubezpieczenia pomostowego?

  Ubezpieczenie pomostowe polega na tym, że bank czasowo podwyższa marżę kredytu hipotecznego. Wysokość ubezpieczenia pomostowego jest ustalana indywidualnie przez bank i zazwyczaj wynosi od 1% do 2% wartości kredytu. Niektóre banki proponują też jednorazową opłatę, która stanowi określony procent od kwoty kredytu. W takim przypadku jednorazowa opłata stanowi zabezpieczenie banku do momentu uzyskania wpisu do hipoteki.

  Jak wyliczyć koszt ubezpieczenia pomostowego?

  Możesz dokonać samodzielnych wyliczeń lub skorzystać z dostępnych kalkulatorów kredytowych, które ułatwią Ci obliczenia.

  Przykładowo, dla kredytu hipotecznego na 25 lat i kwoty 300 tys. zł, oprocentowanego na poziomie 9%, rata wyniesie 2517,59 zł. Jeśli bank podniesie marżę z tytułu ubezpieczenia pomostowego o 1%, to rata wzrośnie do 2726,10 zł.

  Natomiast przy wzroście marży aż o 2%, rata wyniesie 2940,34 zł. Oznacza to odpowiednio wzrost raty o 208,51 zł i 422,75 zł. Przy założeniu trzymiesięcznego oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, koszt ubezpieczenia pomostowego wyniesie 625,53 zł przy podwyżce marży o 1%, a 1268,25 zł przy podwyżce marży o 2%.

  Porównanie ofert kredytu hipotecznego w najpopularniejszych bankach

  Od kiedy pobierarana jest opłata za ubezpieczenie pomostowe?

  W przypadku kupna nieruchomości na rynku wtórnym, opłata za ubezpieczenie pomostowe jest pobierana od momentu wypłaty całej kwoty kredytu hipotecznego. Natomiast, gdy nieruchomość jest zakupiona na rynku pierwotnym, opłata za ubezpieczenie pomostowe jest naliczana od momentu wypłaty pierwszej transzy kredytu.

  Jak długo należy opłacać ubezpieczenie pomostowe?"

  Bank może pobierać ubezpieczenie pomostowe tylko do momentu, w którym zostanie ustanowiona hipoteka i wpisana do księgi wieczystej. W przypadku, gdy bank pobiera dodatkowe opłaty po tym dniu, jest to niezgodne z prawem. Podsumowując, ubezpieczenie pomostowe należy płacić od momentu wypłaty całego kredytu lub pierwszej transzy, aż do dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

  Ubezpieczenie pomostowe w świetle nowych regulacji

  Czy istnieją banki, które nie pobierają opłat z tytułu ubezpieczenia pomostowego? Czy klient może ubiegać się o zwrot nadpłaconego ubezpieczenia pomostowego? Do momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym we wrześniu 2022 roku, niestety większość banków pobierała opłatę z tytułu ubezpieczenia pomostowego, a klienci nie mieli możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconej kwoty. Ubezpieczenie pomostowe jest bowiem zabezpieczeniem dla banku, które ma chronić przed ryzykiem odmowy wpisu hipoteki do księgi wieczystej. W związku z tym, zwrot nadpłaconej kwoty był możliwy tylko w sytuacji, gdy bank pobrał opłatę niesłusznie, pomimo ustanowienia hipoteki.

  Jednak, takie praktyki banków zostały uznane przez sądy i UOKiK za nielegalne, a kredytobiorcy, którzy nadpłacili kwotę ubezpieczenia pomostowego, mogą składać reklamacje i ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty. W 2022 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wprowadzenie zmian w ustawie o kredycie hipotecznym, które m.in. zakładają obowiązkowe zwracanie ubezpieczenia pomostowego przez banki, a także twierdzą, że banki w ogóle nie powinny pobierać takiej opłaty. Projekt nowelizacji ustawy wpłynął do Sejmu 6 lipca 2022 roku, a 16 sierpnia 2022 roku został podpisany przez Prezydenta RP. Nowe przepisy ws. ubezpieczenia pomostowego mówią, że banki mogą pobierać opłatę tylko do czasu dokonania wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej, a po dokonaniu wpisu bank musi zwrócić koszt ubezpieczenia pomostowego lub zaliczyć go na poczet spłaty kredytu. Ustawa o ubezpieczeniu pomostowym weszła w życie 17 września 2022 roku, czyli 30 dni po jej ogłoszeniu w dzienniku ustaw.

  Kto i kiedy ma prawo do zwrotu ubezpieczenia pomostowego?

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie hipotecznym, prawo do ubiegania się o zwrot ubezpieczenia pomostowego mają:

  • kredytobiorcy, którzy zawarli umowę o kredyt hipoteczny po wejściu w życie nowelizacji ustawy, czyli po 17 września 2022 roku.
  • kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytową przed 17 września 2022 roku, ale do tego dnia nie doczekali się ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej.

  W jaki sposób odzyskać pieniądze wpłacone w ramach ubezpieczenia pomostowego?

  Wiesz już, że możesz starać się o ich zwrot kosztów poniesionych w ramach ubezpieczenia pomostowego. Teraz warto wiedzieć, w jaki sposób możesz wnioskować o ten zwrot. Zgodnie z nowymi przepisami banki mają obowiązek zwrócić środki odpowiadające Twoim wpłatom na ubezpieczenie pomostowe, w ciągu 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki w księdze wieczystej. W praktyce bank powinien dokonać zwrotu automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków czy formalności przez kredytobiorcę. W celu szybkiego uzyskania zwrotu środków, klienci mogą dostarczyć do banku np. odpis księgi wieczystej z potwierdzeniem dokonania wpisu, co przyspieszy procedurę zwrotu. 

  W praktyce, procedura zwrotu środków z tytułu ubezpieczenia pomostowego będzie zależna od decyzji poszczególnych banków, które będą musiały dostosować swoje działania i procedury do nowych regulacji. Istnieje możliwość, że klienci będą musieli samodzielnie złożyć dyspozycję z podaniem numeru konta, na które bank ma przelać zwrot środków.

  Ubezpieczenie pomostowe - przykłady

  Przejdźmy teraz do analizy kosztów ubezpieczenia pomostowego w różnych bankach oraz zasad, na jakich są one naliczane:

  • Alior Bank - bank stosuje podwyższoną marżę o 2,5% do momentu ustanowienia hipoteki,
  • Millennium Bank - bank nalicza prowizję za podwyższone ryzyko, która wynosi miesięcznie 0,0833% kwoty zadłużenia według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, do czasu ustanowienia hipoteki,
  • PKO BP - bank podwyższa marżę kredytu hipotecznego o 0,9% w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do KW,
  • Santander Bank Polska - marża banku do czasu ustanowienia hipoteki jest podwyższona o 0,50%, pod warunkiem, że wpis do księgi wieczystej zostanie dokonany w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy kredytowej,
  • mBank - marża banku jest podwyższana o 1,5% do czasu ustanowienia hipoteki,
  • ING Bank Śląski - marża banku jest podwyższana o 0,05% do czasu ustanowienia hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia pomostowego? Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi z kredytwroclaw.pl.

  Inne artykuły z kategorii - Kredyt hipoteczny

  Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego